De Kleine Prins

De school waar u bewust voor kiest

Schoolvisie

“De Kleine Prins”… een aparte school in de schoolwereld.

Wat “de kleine prins” zo apart maakt is dat het kind er werkelijk centraal staat. Je voelt dat het een school is op maat van de kinderen. Dat vertaalt zich in onze eigentijdse, kindgerichte leermethodes, maar zeker in de nauwe samenwerking en het veelvuldig overleg met CLB en externe hulpverleners. Je voelt het ook in de ruime aandacht voor zorgbreed werken en gelijke onderwijskansen. Het uitgebreid en zeer deskundig zorgteam biedt extra ondersteuning in alle klasgroepen.

Dit alles zorgt ervoor dat er door een team dynamische en enthousiaste leerkrachten ruime aandacht kan geschonken worden aan àlle kinderen: kinderen zonder problemen, hoogbegaafde kinderen, kinderen met leerpoblemen.

Daarom is “De Kleine Prins” een school waar elk kind zich lekker in zijn vel voelt en daardoor ook prinsheerlijk door de grote schoolpoort stapt.

“De Kleine Prins”… een school met en door ouders.

Wat onze school voor velen zo uniek maakt is onze structuur. Onze school wordt inderdaad niet beheerd door één of andere koepel maar wordt volledig gedragen door de ouders van de leerlingen. De algemene leiding van de school is in handen van het schoolbestuur dat gekozen is door en bestaat uit ouders. Verder werken ouders mee bij de uitbouw van de school door te helpen binnen de vele werkgroepen die zorgen voor een ruim aanbod aan voordrachten, feesten, sportactiviteiten en nog zoveel meer. Handige ouders komen dan weer samen op klusjesdagen. Ook in het klasgebeuren kom je ouders tegen: als hulp bij het niveaulezen, de crea-momenten of als begeleiding bij zwemmen en uitstappen.

Wat leeft binnen de ouders kan ook naar voor gebracht worden in de ouderraad en de schoolraad. Zo wordt “De Kleine Prins” een school die echt leeft.

“De Kleine Prins”… een school met oog op de andere wereld.

Een school is meer dan enkel een “leerfabriek”. Binnen een school leert men ook leven. En leven is meer dan alleen maar kennis vergaren. Vandaar de ruime aandacht voor sociale vaardigheden. Praatrondes en kinderparlement bevorderen het luisteren naar en praten met elkaar. Zo leren kinderen rekening houden met andere meningen.

Ook het creatieve in elk kind komt doorheen veel activiteiten tot ontplooiing. Voorbeelden daarvan zijn onze klasoverstijgende werkateliers en bezoeken aan film, toneel, musea en tentoonstellingen.

wat wij ook nog wilden vertellen …

  • dat wij onze kinderen opvoeden tot verdraagzame mensen met een open visie en respect voor iedereen
  • dat wij vanuit onze christelijke inspiratie universele waarden aan de kinderen willen meegeven
  • dat wij ervaringsgericht onderwijs brengen
  • dat wij elk kind in zijn eigenheid benaderen (differentiëren is bij ons geen modewoord)
  • dat ons zorgteam bijzonder veel aandacht besteedt aan extra zorg en gelijke onderwijskansen
  • dat deze zorg zowel naar beneden als naar boven toe georganiseerd wordt (bever-  én kangoeroeklasje)
  • dat wij kinderen leren “leren”
  • dat wij trots zijn op het projectwerk van onze kinderen
  • dat kwaliteitsonderwijs voor ons de norm is
  • dat wij de kinderen willen opvoeden tot gezonde sportieve kinderen

Dit en nog zoveel meer wilden wij je eigenlijk nog vertellen. Wij doen het graag persoonlijk. Bel ons of spring gewoon eens binnen in ons eigen schoolgebouw.