De Kleine Prins

De school waar u bewust voor kiest

Refter

AFSPRAKENPLAN refter
SCHOOLJAAR ’23-‘24

Algemeen

Over de middag kunnen de kinderen van De Kleine Prins kiezen om boterhammen of een warme maaltijd op school te eten:

 • alle kleuters (boterhammen en warme maaltijd) eten in de refter op de benedenverdieping. Er is steeds voldoende personeel aanwezig om de kleuters te helpen bij het eten. Voor de allerjongste peuters voorzien wij bijkomende hulp via vrijwilligers. De kleuters eten steeds vóór de leerlingen van het lager;
 • in het lager blijft meestal een grote groep leerlingen op school eten. De boterhameters van het lager eten daarom in de boterhamrefter onder toezicht van een personeelslid. Er is steeds soep en water voorzien. Eerst eten de leerlingen van L4, L5 en L6. Nadien eten de kinderen van L1, L2 en L3 hun boterhammen op.
 • de warmeters van het lager eten in de gewone refter. Daar wordt gewerkt met een ‘open restaurantformule’: de kinderen kunnen vrij aan het buffet aanschuiven om te eten tussen 12.10u en 13.00u.

Na het eten gaan zowel de kleuters als de leerlingen van het lager naar hun speelplaats. Daar is steeds toezicht voorzien. De prijs voor dit toezicht is verrekend in de prijs die betaald wordt voor de boterhammen of de maaltijden.
Voor de peuters is er de mogelijkheid om na het eten een uurtje te slapen in de slaapklas.

Tarieven

De prijzen voor het schooljaar 2023 – 2024 zijn als volgt:

kleuter:

Middagtoezicht (ook voor boterhameters)€ 1,00
Warme maaltijd€ 3,00

lager:

Middagtoezicht (ook voor boterhameters)€ 1,00
Warme maaltijd€ 3,50

Afspraken voor de kinderen

Deze afspraken gelden voor de kinderen in onze refter. Voor de leerlingen van het lager kozen wij voor de ‘open restaurant’-formule. Dat betekent dat de kinderen vrij komen eten. Een rij vormen hoeft niet; ook als ze klaar zijn met eten kunnen ze meteen de refter verlaten als ze dat wensen. Zo vermijden we nodeloos tijdsverlies, ontstaat er geen geduw en getrek in de rij én blijft er meer tijd over om te spelen. De kinderen maken wel hun eigen plaats schoon en leggen hun vuile borden, glazen en bestek op het afvaleiland.

Afspraken:

 • Ik kom vrij eten tussen 12.00u en 12.50u.
 • Ik kies een plaats die vrij is; er zijn geen vaste plaatsen.
 • Ik schuif rustig aan het buffet aan.
 • Ik vermijd etensresten en drink mijn beker leeg.
 • Ik houd het rustig in de refter; ook praten doe ik rustig.
 • Ik eet netjes en speel nooit met eten.
 • Ik heb respect voor andere kinderen die ook aan het eten zijn.
 • Ik luister naar het refterpersoneel en doe wat ze mij vragen.
 • Ik wacht steeds mijn beurt af.
 • Na het eten sorteer ik alles op het afvaleiland en maak ik mijn eigen plaats schoon.
 • Als ik klaar ben met eten en opruimen, mag ik meteen rustig naar de speelplaats gaan.
 • In de refter wordt nooit geroepen of gelopen!