De Kleine Prins

De school waar u bewust voor kiest

Opvang

AFSPRAKENPLAN KINDEROPVANG 2022-2023

CONTACTGEGEVENS

Opvangverantwoordelijke: Annelies Depraetere / vervanger: Dusica Vulevic
Telefoonnummer opvang: 0473 29 51 52

OPVANGUREN

 • ’s morgens van 6u45 tot 8u00
 • maandag, dinsdag, donderdag van 16u tot 18u15
 • woensdagnamiddag van 11u55 tot 18u15
 • vrijdagnamiddag van 15u tot 18u15

Ook op facultatieve vrije dagen en pedagogische studiedagen is de opvang geopend.

TARIEVEN

 Per minuut
Van 6.45u tot 18.15u€ 0,03
Vieruurtje (inbegrepen om 16.00u)€ 1,00
Middagmaal kleuter (woensdag)€ 1,95
Middagmaal lager (woensdag)€ 2,50

AFSPRAKEN

Dit afsprakenplan kadert in de algemene visie (1.3. Schoolcultuur en visie) basisschool De Kleine Prins en het pedagogisch project. De integrale tekst  is terug te vinden op de website van De Kleine Prins (www.dekleineprins.be).

De begeleider in de kinderopvang staat in voor de begeleiding van (een groep) kinderen uit de basisschool (2,5 tot 12 jaar) die naar de opvang gaan.

Dit omvat:

 • de dagelijkse omgang met en de verzorging van de kinderen (maaltijden, hygiëne,…);
 • het begeleiden van (vrij en geleid) spel;
 • aandacht voor kinderen met extra zorgbehoeften (bijv. moeilijke eters, kinderen met een beperking, kinderen met een gedragsproblematiek,…).

De opvangverantwoordelijke heeft dagelijks contact met de ouders bij de breng- en haalmomenten en overlegt met hen over de aanpak van hun kind. De opvangverantwoordelijke zorgt ervoor dat nieuwe kinderen en hun ouders zich snel thuis voelen.

Vanuit de tevredenheidsenquête die werd afgenomen tijdens het schooljaar 2016-2017, zetten wij graag volgende op  rij:

 • De opvangverantwoordelijke beschikt over een pedagogisch diploma.
 • De opvangverantwoordelijke is steeds aanwezig en is het aanspreekpunt.
 • De opvangverantwoordelijke wordt bijgestaan tijdens de piekmomenten  door aanvullend personeel. Dit is op volgende momenten:
  • maandag, dinsdag en donderdag: van 16u tot 17u30
  • woensdag: van 11u55 tot 13u30
  • vrijdag: van 15u tot 17u30

Tussen 16u en 16u45 blijven alle kinderen binnen om het vieruurtje gezamenlijk op te eten en om de studie niet te storen. Hierna kunnen ze buiten spelen (bij mooi weer).

Er worden niet dagelijks activiteiten voorzien. Dit gebeurt wel steeds op lesvrije dagen en op momenten waarop de opvangverantwoordelijke het mogelijk ziet.

De tijdstippen van de opvang worden gerespecteerd. De kinderen dienen bij het binnenkomen en weggaan van de opvang steeds vergezeld te worden door één van de ouders (of een door hen verantwoordelijk gestelde volwassene). 

De poort wordt steeds op slot gedaan.

Wijzigingen in het opvangschema worden door de ouders persoonlijk of telefonisch doorgegeven aan de opvangverantwoordelijke.

Bij nieuwkomers is er info-uitwisseling tussen de zorgcoördinator en de opvangverantwoordelijke.

Op woensdag kunnen de kinderen een warme maaltijd nuttigen in de opvang. Ouders geven dit ten laatste maandagmorgen om 9u door via de opvangverantwoordelijke of via het secretariaat.

Op lesvrije dagen dienen de ouders tijdig op voorhand de aanwezigheid van hun kindin de opvang door te geven.