De Kleine Prins

De school waar u bewust voor kiest

Busvervoer

AFSPRAKENPLAN SCHOOLBUS
SCHOOLJAAR 2022-2023

Contactgegevens

Buschauffeur: Grégory Lemaitre
Busbegeleider: Stefanie Huys
Telefoonnummer schoolbus: 0479 09 37 17
(graag via SMS contact opnemen, op weekdagen tussen 06u30 en 19u00).

UURREGELING

HEENRIT

De schoolbus vertrekt ‘s morgens op 3 verschillende tijdstippen vanuit onze school:

 • bus 1:  7u00
 • bus 2:  7u30
 • bus 3:  8u00

Gelieve ervoor te zorgen dat uw zoon of dochter minstens 15 min. voor het vertrek van zijn/haar buslijn (1,2 of 3) klaarstaat om te vertrekken.
Dit om een vlot busvervoer voor alle leerlingen te kunnen garanderen.

TERUGRIT

In de namiddag vertrekt de bus vanuit onze school vanaf 16u (op vrijdag vanaf 15u en op woensdag vanaf 11u50).
Gelieve er voor te zorgen dat vanaf dit tijdstip er steeds één van de ouders (of een door hen verantwoordelijk gestelde volwassene) aanwezig is op het thuisadres.

TARIEVEN

Het tarief voor één busrit heen bedraagt 2,00 euro.
Het tarief voor één busrit terug bedraagt 2,00 euro.

AFSPRAKEN

 1. De leerlingen die meegaan met de schoolbus hebben respect voor elkaar, de bus en de busbegeleider en –chauffeur.
 2. In de bus gelden onderstaande afspraken, die door alle passagiers dienen gevolgd te worden omwille van veiligheidsredenen:
  • er wordt geen kledij op de grond gelegd;
  • de passagiers in de bus gedragen zich op een rustige en respectvolle manier;
  • elke passagier doet zijn veiligheidsgordel aan en blijft op zijn zitplaats zitten;
  • er wordt niet gegeten en/of gedronken in de bus;
  • in de bus wordt enkel de schooltaal, met name Nederlands, gebruikt;
  • schooltassen worden op de grond geplaatst.
 3. Indien na 2x aanbellen de deur niet geopend wordt, zal de busbegeleider een briefje achterlaten in uw brievenbus.
  • In het geval dit ’s morgens is, gelieve uw zoon of dochter dan zelf naar school te brengen.
  • ’s Avonds wordt in dat geval uw zoon of dochter terug naar school gebracht (opvang). U dient uw kind dan daar op te halen.
 4. Graag tijdig verwittigen aan de buschauffeur of -begeleider indien uw kind, omwille van ziekte of een andere reden, onvoorzien niet mee hoeft te gaan met de bus. Enkel indien de verwittiging gebeurt vooraleer de bus uw thuisadres bereikt, worden geen kosten in rekening gebracht.
 5. Door onvoorziene omstandigheden (bv. winterweer) kan het, in een zeldzaam geval, gebeuren dat de schoolbus vertraging oploopt. Indien uw kind om die reden te laat op school komt, zal geen onwettige afwezigheid geregistreerd worden.