De Kleine Prins

De school waar u bewust voor kiest

Coronamaatregelen

Aangemaakt op oktober 29th, 2021

Hoe jammer het ook is en hoe kwaad we ons soms ook voelen… het coronaspook is nog steeds niet uit ons leven verdwenen en lijkt opnieuw aan een opmars bezig.

Vooral in het basisonderwijs (kleuter én lager) lijkt het virus sterk te circuleren. De Kleine Prins bleef tot nu toe gespaard van klassluitingen, maar alle scholen rondom ons moesten de voorbije weken één of meerdere klassen sluiten, leerkrachten en kinderen in quarantaine zetten. Leuk is dat allemaal niet.

Daarom zijn een aantal bijkomende maatregelen na de herfstvakantie weer noodzakelijk. Daar beslissen wij als school niet zelf over: het is de overheid die ons die maatregelen oplegt. Wij geven een overzicht van de veranderingen die vanaf maandag, 8 november geldig zijn:

Mondmaskerplicht lager onderwijs

 • Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen vanaf 8 november (maar het mag ook vroeger) binnen opnieuw een mondmasker op school.
  • Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en ventilatie, mag het mondmasker af.
  • Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
 • Leraren van het 5e en 6e leerjaar moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).
 • In overleg met de andere scholen en de lokale  overheid (Stad Menen) kan beslist worden om de mondmaskerplicht uit te breiden naar andere klassen. Daarover is op dit moment nog geen duidelijkheid.

Aanpassing test- en quarantainestrategie leerlingen

Om de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de CLB’s te verminderen en opdat er minder leerlingen nodeloos in quarantaine moeten:

 • worden vanaf 8 november enkel nog leerlingen basisonderwijs getest als ze symptomen vertonen.
 • gaan klassen pas in quarantaine vanaf 4 besmettingen in de klas in minder dan één week tijd. Dat is een versoepeling, want nu moeten klassen al in quarantaine vanaf 2 besmettingen binnen de week.

Richtlijnen voor personeel, ouders en derden

 • De aanwezigheid van ouders en derden op school wordt beperkt. Bij het betreden van de school is het dragen van een mondmasker verplicht.
 • Oudercontacten of gesprekken vinden bij voorkeur digitaal plaats.
 • Voor eetfestijnen en andere schoolfeesten worden de regels van de bredere samenleving gevolgd. Voor eetfestijnen betekent dit dat een covid safe ticket vereist is. In november staan er in De Kleine Prins gelukkig geen dergelijke evenementen gepland. Het is nog even afwachten welke maatregelen er in december zullen gelden (b.v. voor de eindejaarsmarkt).

Vergaderingen en andere contacten tussen personeelsleden onderling gaan zoveel mogelijk digitaal doorgaan. Als de vergadering toch fysiek doorgaat, wordt het mondmasker gedragen en bewaren we afstand tussen de personeelsleden.