De Kleine Prins

De school waar u bewust voor kiest

Aanpassingen laatste schoolweek voor de Paasvakantie.

Aangemaakt op maart 26th, 2021

Beste ouders en vrienden van de Kleine Prins.

Wat maandag een aanzet kreeg met het werken in bubbels evolueerde de voorbije week tot, voor veel ouders, verwarrende communicatie in de media. Wij, als school volgen de richtlijnen op van onze koepel, het OVSG, en deze houden zich aan de gemaakte afspraken van woensdag 24 maart tijdens het overlegcomité.

Hieronder plaatsen we nog eens een kort overzicht . Dit is ook de info die we jullie bezorgden in een begeleidende brief via uw kind.

voor het eerste tot en met het zesde leerjaar:

  1. De lessen worden vanaf 29 maart tot en met 2 april volledig opgeschort.
  2. Voor ouders die aan de volgende voorwaarden voldoen kunnen wij in noodopvang voorzien. Deze voorwaarden zijn:
    • Beide ouders zijn niet in de mogelijkheid om aan telewerk te doen. Van zodra één iemand van thuis uit kan werken, wordt er vriendelijk gevraagd om uw kind(eren) thuis op te vangen.
    • Als je binnen de zorg werkt.
    • Als je het inschrijfstrookje invulde dat werd meegegeven met de kinderen op donderdag 25 maart 2021.
  3. De leerlingen van het lager kregen allen een herhalingsbundel mee, waarbij herhalingsoefeningen voorzien werden. Daardoor kan uw kind deze zelfstandig maken.
  4. Het lenterapport zullen de kinderen dan ook meekrijgen net na de Paasvakantie, en dit op maandag 19 april.

voor het kleuteronderwijs:

De kleuters mogen vanaf maandag nog een weekje naar school komen.

° Mochten jullie kunnen instaan voor de opvang van jullie kleuter(s), dan zouden wij erg appreciëren dat jullie dat de komende week doen. Dit om de veiligheid en de gezondheid van onze kleuters en juffen niet in het gedrang te brengen.

° Indien jullie ervoor kiezen om jullie kleuter de komende week toch naar school te sturen, dan zorgen de juffen voor de nodige omkadering.

Hopelijk kunnen we met goede moed het derde trimester tegemoet kijken en, samen met meester Kristof, op 19 april een verfrissende start nemen en positief vooruit kijken naar 30 juni.

Draag zorg voor elkaar en hou het gezond.

Meester Kurt